Uppförandekod och policyer

Ett antal styrdokument vägleder och reglerar 2Reachs verksamhet.
Här hittar du dem i sin helhet: 

Vår uppförandekod

2Reach följer FN:s Global Compact och har upprättat en uppförandekod som bygger på denna. I koden beskriver vi närmare våra värderingar och de krav som vi ställer på medarbetare och affärspartners.

Vår hållbarhetspolicy

Inom 2Reach arbetar vi systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till ett hållbart samhälle, vilket du kan läsa mer om under Hållbarhet/länk till denna sida/ här på webben. Arbetet regleras av vår hållbarhetspolicy som återfinns som pdf här

Vår miljöpolicy

2Reach är med och bygger framtidens hållbara samhälle och miljöarbetet är en självklar del i ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Läs mer om våra målsättningar och hur vi arbetar förebyggande med miljö i vår miljöpolicy som pdf här

Vår integritetspolicy

2Reach behandlar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy som du hittar som här

Principer för vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö

2Reach arbetar strukturerat på dessa områden utifrån ett antal principer och regler som du hittar i pdf-format här