Statliga stöd att söka

Två olika statliga stöd finns att ansöka om vid installation av hissar i hisslösa hus.

Bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, byggföretag, privata fastighetsägare och kooperativa bostadsföreningar kan få stöd för att anpassa trapphus så att tillgängligheten ökas. Åtgärderna ska främja möjligheten för äldre personer att nu och/eller i framtiden kunna bo kvar i sina bostäder. Detta stöd kan sökas för att installera till exempel en hiss i hisslöst hus.

Det andra stödet som går att söka är en påbyggnadsbonus som kan ges när ett befintligt hus byggs på med fler våningsplan.