Tillgänglighetssystem Level Up

Den nya vägen till tillgänglighet

När fastighetsägare vill ge äldre flerbostadshus ett nytt liv och genom renovering, om- och tillbyggnad bevara och höja sina fastigheters värde så ställs även krav på förbättrad tillgänglighet. Hittills har det varit komplicerat, dyrt och tidskrävande att bygga hissar i äldre hus som saknar det.

2Reachs moderna och unika system Level Up gör det möjligt att skapa tillgängligheten till en rimlig kostnad. Med vårt patentskyddade system installeras hissar utanpå fasaden i anslutning till nya, stora och inglasade balkonger. Varje lägenhet får full tillgänglighet med en ny ingång via balkongen och man slipper dyrbara invändiga ombyggnationer som minskar de allmänna ytorna.

Level Ups kostnadseffektivitet ger fastighetsägaren en bättre kalkyl i ROT-projekten samtidigt som fastighetsvärdet ökar och de nya, inglasade balkongerna både kan spara energi och utöka bostadsytan. Systemet kan dessutom lika gärna användas i nyproduktion och förenklar även påbyggnad av ytterligare våningsplan på äldre hus, vilket kan vara lönsamt där det råder bostadsbrist. Både för att bygga till hissar och för påbyggnad kan fastighetsägare söka statligt stöd.

Enkel montering och inbyggd säkerhet

Level Up tillverkas industriellt, vilket innebär att det prefabriceras till 90 procent och sedan levereras för att därefter enkelt monteras på plats. Med vår patenterade lösning fästs systemet i bjälklaget och på fasaden. Normalt kräver installationen ingen extra markberedning och det är lätt att få bygglov. Arbetet blir okomplicerat och påverkar de boende minimalt, vilket kan öppna för kvarboende under ROT-projektet och därmed ytterligare minskad komplexitet och kostnad.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi systemet i flera utföranden utifrån fastighetsägarens egna krav och önskemål. Med ett modernt och skalbart digitalt system för lås och inpassage byggs säkerheten in så att endast boende eller deras besökare kan använda hissen till respektive balkong. Det ger ett robust skalskydd som ser till att ingen obehörig får tillgång till vare sig hiss eller balkonger.

Kommunal ekonomi och ett värdigt liv

För landets kommuner finns betydande ekonomiska incitament att stödja en modern och kostnadseffektiv lösning på tillgängligheten i äldre bostadsbestånd. Äldre människor som får svårt att gå i trappor blir ofta tvungna att flytta ifrån sina lägenheter i förtid. Att förse dessa äldre med ett annat boende, i många fall på omsorgsboenden, belastar kommunernas ekonomi i onödan då många egentligen skulle klara sig på egen hand.

Därtill skapas en stor samhällsnytta när människor kan bo kvar i sin lägenhet med full tillgänglighet, leva sitt liv i fortsatt värdighet och ingå i de sammanhang de själva vill. Level Up förbättrar även säkerheten i byggnader då det blir möjligt att förvara till exempel barnvagnar, rullatorer och cyklar på sin rymliga balkong istället för att de belamrar trapphus och andra allmänna ytor.

Behovsanpassning och extratjänster

Fastigheter skiljer sig åt, liksom fastighetsägares behov. Därför går det att få Level Up i olika utföranden. Vi erbjuder både helt skräddarsydda paket och tre grundpaket: BasStandard och Plus (se detaljer i tabellen nedan).

Om så önskas kan 2Reach, utöver leveransen av systemet, även ansvara för projektering och projektledning samt montage av Level Up på plats med erfarna montörer. Vi har en robust och väletablerad leveransprocess som, i kombination med gedigen uppföljning, gör att vi håller vad vi lovar kring start- och sluttider.

Baspaket

Hiss

Balkong

Standardpaket

Hiss

Balkong

Pluspaket

Hiss

Balkong