Om 2Reach

2Reach är en innovativ leverantör av byggnadstekniska lösningar. Vi erbjuder moderna och unika system för att skapa tillgänglighet till en rimlig kostnad och höja fastigheters värde, samt andra kostnadseffektiva och värdeadderande lösningar.

2Reach AB grundades 2020, men vi har en bakgrundshistoria som sträcker sig längre bakåt i tiden. I mitten av 2010-talet påbörjades utvecklingen av tillgänglighetssystemet Level Up med syftet att förse fastighetsägare med en ny väg till tillgänglighet som ger lägre kostnader och höjt fastighetsvärde, samtidigt som de boendes livskvalitet förbättras.

Utvecklingen av det nya systemet skedde i ett ekosystem inom det industriella kompetensklustret kring Bollnäs i Hälsingland. Konstruktionsföretaget Trecad tog fram konstruktionsritningar utifrån uppfinnaren Olle Avelins idéer, vilka förädlades för tillverkning med hjälp av det innovativa metall- och verkstadsbolaget Weldone Svets i Arbrå.

Weldone har funnits på marknaden sedan 2008 och har alltsedan dess levererat egna svetsade stålkonstruktioner och verkat som legoleverantör inom tillverkningsindustrin. Såväl Trecad och Weldone är i dag delägare i 2Reach.

År 2018 godkändes patentet för Level Up i Sverige och året därpå godkändes det för USA. 2020 grundades bolaget 2Reach med resurser för försäljning, projektledning och beställarkompetens, medan Weldone står för själva tillverkningen av Level Up. Till en början levereras systemet i hela Sverige, men framöver planerar vi även att föra ut det i Norden, övriga Europa och resten av världen.

Utöver Level Up och dess kringtjänster, levererar 2Reach i samarbete med våra partners även en rad andra kostnadseffektiva och värdeadderande byggtekniska lösningar.