Målsättningar och värderingar

2Reach vill skapa säkra och tillgängliga byggnader för alla till en rimlig kostnad. Därför skapar vi innovativa lösningar för byggnader som underlättar livet för många människor. Byggandet blir mer kostnadseffektivt samtidigt som människors vardagsproblem kan lösas.

2Reach har fyra grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på och som vi arbetar aktivt med i alla delar av vår verksamhet. Dessa är:

  • Trovärdiga – Vi arbetar nära våra kunder och är lyhörda för deras intressen. Våra beslutsvägar är korta och i våra uppdrag ser vi alltid till att ha de resurser som krävs för att göra ett bra arbete.

  • Utvecklande – Vi är nyskapande, flexibla och förbättrar oss ständigt. Våra medarbetare är engagerade och känner sig delaktiga i verksamheten. Vi tar tillvara på deras kompetens och erbjuder goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård.

  • Personliga – Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder, leverantörer och partners skapar och bibehåller vi långvariga och goda relationer. Bra kommunikation, god stämning och ömsesidig respekt ska råda i 2Reach.

  • Pålitliga – Det är tryggt att anlita oss. Vi uppträder alltid med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. I våra uppdrag planerar vi väl, gör rätt från början, eliminerar risker och håller utlovade tider. Vi uppfyller lagar och krav, väljer bästa tekniken, prioriterar förnybara resurser och undviker miljöstörande ämnen.