Industriellt tillverkade stålkonstruktioner

Med stor flexibilitet konstruerar och tillverkar vi stålkonstruktioner industriellt för många olika tillämpningar.

2Reach har egna konstruktörer med lång erfarenhet av att konstruera en rad olika typer av stålkonstruktioner. Dessa produceras industriellt i vår egen verkstad som har stor kapacitet. Vi arbetar flexibelt utifrån våra kunders specifika behov och önskemål.

Bland de tillämpningar vi konstruerar och tillverkar stålkonstruktioner för, finns till exempel hisschakt som dem som ingår i vår eget system Level Up, ställningar, räcken, grindar och grävskopor. Hör av dig med det du behöver hjälp med så kan vi antagligen lösa det. Den industriella tillverkningen innebär att konstruktionerna i hög grad kan prefabriceras, vilket förenklar monteringen på plats.

Fakta om stålkonstruktionerna:

  • Egna erfarna konstruktörer och egen stor verkstad.
  • Stor tillverkningskapacitet.
  • Industriell tillverkning som ger enklare montering på plats.
  • Flexibilitet gentemot kundens specifika behov och önskemål.