Robusta säkerhetslösningar för inpassage

Tillsammans med vår partner Secintech erbjuder vi ett modernt och skalbart IP-baserat digitalt lås för ett robust skalskydd som håller obehöriga ute.

Systemet ONELOQ är smidigt, tar liten plats och är byggt för att kunna installeras enkelt och snabbt. Det ger högre säkerhet än äldre system samtidigt som momenten vid användning blir färre. ONELOQ kan låsas upp med en Bluetooth Beacon-bricka som inte behöver visas mot en läsare. När en besökare ska släppas in används tvåvägsvideokommunikation och unika QR-koder som genereras automatiskt och ändras i realtid för högsta säkerhet.

Med hjälp av inbyggda sensorer för rörelse, glaskross, bild- och ljudupptagning kan ONELOQ också fungera som larm. När larmet går startar ljud- och bildinspelning framifrån vilket ökar chansen för tydliga ansiktsbilder. Att larma på och av går att göra på plats via den inbyggda skärmen eller på distans via en app i mobilen. ONELOQ kommer att kompletteras med fler funktioner allteftersom systemet vidareutvecklas och det är också möjligt att specialanpassa sin lösning efter egna önskemål.

Inbyggda funktioner i ONELOQ:

  • Inbyggd färgskärm.
  • Dörröga i systemet.
  • Stöd för tvåvägsvideokommunikation.
  • Användarvänlig.
  • Tålig konstruktion i metall.
  • Styrning på distans via app/molntjänst.
  • Dörröppning med QR-kod som autogenereras och ändras i realtid för hög säkerhet.
  • Bluetooth Beacon-bricka som inte behöver visas upp mot läsare.
  • CE och ROHS certifierad