Vi bidrar till ett hållbart samhälle

2Reach arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till ett hållbart samhälle.

Genom vår verksamhet bidrar vi till ökad ekonomisk och social hållbarhet i samhället, med material, metoder och arbetssätt som är anpassade för att ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Hållbarhetsaspekter är tydligt integrerade i 2Reachs processer och verksamhetsområden, vilket hjälper oss att ständigt styra mot ökad hållbarhet ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.  

Ekonomi

Våra moderna och innovativa byggtekniska lösningar sänker kostnaderna för att renovera, bygga om och bygga till i befintliga flerbostadshus. Väl installerade bidrar de till ökad energieffektivitet och minskat driftnetto. De öppnar också för att till en låg kostnad skapa tillgänglighet i nybyggda hus. Genom att öka kostnadseffektiviteten i byggbranschen och hjälpa fastighetsägare att skapa långsiktiga värden bidrar vi till ekonomisk hållbarhet i branschen och i samhället som helhet.

Samhälle

Våra lösningar bidrar till att öka tillgängligheten för människor i deras bostadshus. Fler kan bo kvar där de vill och leva ett aktivt liv med många sociala kontakter och värdighet i sina egna, självvalda sammanhang. I och med att våra lösningar kan byggas till en rimlig kostnad blir de dessutom ett mycket billigare val för kommuner än alternativ som att flytta människor till äldreboenden. På så vis bidrar vi till ett bättre utnyttjande av våra gemensamma skattemedel, samtidigt som bostadsområden även blir tryggare med flera generationer närvarande. 

Miljö

Vi tar ansvar för vår verksamhets miljöpåverkan. Vår ambition är att på alla sätt arbeta hållbart för att minska vår klimatpåverkan, säkerställa vår resurseffektivitet och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Vi ställer oss bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn och har satt upp tre övergripande miljömål för vår egen verksamhet:

  • Vi ska vara klimatneutrala år 2045.
  • Vi ska ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet till 2040.
  • Vi ska ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter till 2030.

Medarbetarna

Omsorg om människan är en central del av att arbeta hållbart. Det omfattar det som våra lösningar bidrar till för människor som bor i våra kunders fastigheter, men vi anlägger också ett internt perspektiv med de egna medarbetarnas välbefinnande och utveckling i fokus. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som arbetar hos oss. Vi vill bygga ett inkluderande företag som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, mångfald, jämställdhet, gott ledarskap och säker arbetsmiljö – kort sagt vill vi erbjuda branschens bästa arbetsplats.